belchester: (улыбка)
[personal profile] belchester
Книжковий виклик (для себе) на 2016 р.
Умови:
1. В першу  чергу – жіночого авторства.
2. В першу чергу – україномовних авторок або переклади українською; в другу – українські російськомовні авторки, в третю – переклади російською та російські авторки.
3. Звернути більшу увагу на нехудожні книжки по українським реаліям (есеїстика і не тільки).
4. Звернути увагу на авторок(ів) не європейського і не північно-американського походження (Африка, Азія, Південна Америка, Близький Схід).
5. Звернути більшу увагу на книжки про людей з особливими потребами або написані автор_ками, що мають особливі потреби.
6. В першу чергу, звернути увагу на письменниць, що отримали Нобелівську премію; в другу – на тих письменників-лауреатів, яких я ще не читала (і переважно тих, що вписуються в пункт №4).
7. Мовою оригіналу (англійською) – 1 книгу.
8. Обмежити читання групи панівної більшості (білих цисгендерних гетеросексуальних християн-чоловіків англомовних та російськомовних). В якості виключеннь: Кінг, Мартін, Пратчетт, Олді, Гейман та деякі інші (крім п. 9).
9. Книжки, які вже стоять на полицях і чекають своєї черги.


Додатково:
А. Звертати увагу на те, чи проходить книжка тест Бехдель (цікаво провести додаткову статистику).
Б. Повернутися до читання збірок віршів (в першу чергу – українських авторів та перекладів українською).
В. Звертати увагу на те, кого більше: вже знайомих чи нових імен.
Г. Намагатися якомога більше розширити географічний охват зарубіжних письменниць(ків).

Мій виклик: 70 книг

+ Українське бінго. Уточнення: жіноче авторство насамперед! ;)
Виконано: 18.

+ Новорічний флешмоб на livlib - 12 книжок. :) Виконано: 10/12
1. Оксана Сайко «Кав’ярня на розі»  +
2. Ассия Джебар «Ассия Джебар. Избранное»  +
3. Агата Кристи «Тринадцать загадочных случаев»  +
4. Банана Есимото «Озеро» +
5. Анника Тор «Остров в море»  +
6. Вальтер Скотт «Айвенго»
7. Марина и Сергей Дяченко «Долина совести»  +
8. Марина Козлова «Бедный маленький мир»
9. Ясмин Гата «Ночь каллиграфов»  +
10. Федор Углов «Сердце хирурга»  +
11. Исабель Альенде «Дом духов»  +
12. Нацуо Кирино «Аут» +

+ Список з livlib - 13 книжок. :) Виконано: 5/13
+ Виклик "Час та Простір"  - 32 книжки   Виконано: 12/32

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

belchester: (Default)
belchester

December 2016

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:35 am
Powered by Dreamwidth Studios